Питання – вiдповiдь. Вiртуальна довiдка

Правила надання нашої послуги.
- На Ваш запит вiдповiдають фахiвцi iнформацiйно-бiблiографiчного вiддiлу
- Питання ставте у вiльнiй формi, повiдомлення про вiдповiдь прийде на вашу електронну адресу.

 

Прохання, обов’язково вказати: мiсце навчання, роботи, вид дiяльностi.

 

Бiблiографи дають вiдповiдi на такi запити :

 

Наявнiсть у фондах бiблiотек:

 

• конкретного видання;

• вiдомостей i фактiв про iсторiю, економiчний, культурний i соцiальний розвиток України, зарубiжних країн;

• рiзноманiтнi вiдомостi i факти, якi можна знайти за допомогою словникiв, довiдкової, енциклопедичної лiтератури i всiх доступних для бiблiотеки пошукових систем;

• всi запити виконуються впродовж двох дiб.

 

Ми не даємо вiдповiдей на такi запити:
Пiдбiр лiтератури для наукових, дипломних, курсових робiт, рефератiв. Пошук самих наукових, дипломних, курсових робiт, рефератiв.

Ваш email не буде опублікований. Обов'язковi поля вiдмiченi *

Будь ласка, введіть символи зазначені на картинці.
Символы повинні співпадати!

Останнi Питання

16 квітня 2020 Ольга Литовченко
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи здійснюєте Ви видачу замовлень по МБА? Якщо так, чи є у Вас такі книги: Гримич, Марина Віллівна.Антропологія війни. Case study: дивізія ”Галичина” / Марина Віллівна Гримич. — Київ : Дуліби, 2017. — 255 с. : іл. — Бібліогр. у підрядк. прим. — Покажч.: с. 250-255. Українська дивізія ”Галичина” (Львівщина) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії (”Галичина”) Укр. нац. армії (УАН), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд., ред. І. Іваньков, М. Романюк]. — Львів : Духовна вісь, 2016. — 838, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 764-766 та у підрядк. прим. — Покажч.: с. 775-838. Українська дивізія ”Галичина” : іст.-публіц. зб. / упоряд. М. Слабошпицький. — 2-е вид. — К. : Ярославів Вал, 2007. — 228, [2] с. — Бібліогр. у підрядк. прим. Дякую!
Вiдповiдь: Доброго дня.
  У фонді нашої бібліотеки є одна книга Гримич, Марина Віллівна.Антропологія війни. Case study: дивізія ”Галичина” / Марина Віллівна Гримич. — Київ : Дуліби, 2017. — 255 с. : іл. — Бібліогр. у підрядк. прим. — Покажч.: с. 250-255.
Але, на жаль, ми не здійснюємо видачу замовлень по МБА.
09 вересня 2019 Ольга Литовченко
Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, чи є у Вас книга П. Буняков, В.Комолов Три цвета, а масть одна 1957 року видання? Якщо є, чи можна її отримати по МБА? Дякую.
Вiдповiдь: Доброго дня. На жаль, книги, що Вас цікавить, у нас в фондах немає. Але вона є в Національній історичній бібліотеці України, спробуйте звернутися туди.
07 серпня 2018 Pankiv
Здравствуйте можете подсказать подшивки каких советских газет и журналов есть в Вашей библиотеке? Особенно интересует есть ли "Социалистический Донбасс" за 50-е, "На трудовой вахте" за 70-е и журнал Донбасс за 50-е, а также есть ли что-то за 20е, 30е годы?
Вiдповiдь: Шановний Pankiv, найстаріша газета у нашій бібліотеці - це газета "Краматорська правда" 1949 року. Газети "Соціалістичний Донбас" та "На трудовій вахті" - ми зовсім ніколи не отримували. Журнал "Донбас" є: 1958 рік (№ 1-3), 1959 рік (№ 1-6)
  До 1934 року столицею України був Харків, і їх бібліотека повинна була отримувати обов'язковий примірник видань. У Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленка збереглися деякі видання 20-30-х років.
12 червня 2018 Степанов Ігор Геннадійович
Чи є у вас книга: Пасичник Н.И. Краснолиманщина: вчера, сегодня,завтра.- Краматорск: АПП, 2007. -335 с.
Вiдповiдь: Шановний Ігор Геннадійович. Книги Пасичник Н.И. Краснолиманщина: вчера, сегодня, завтра.- Краматорск: АПП, 2007. -335 с. у фондах нашої бібліотеки немає, но є в електронному варіанті на сайті https://www.twirpx.com/file/2127775/.
13 червня 2016 Прокопчук Ірина
Добрий день. Мене цікавить тема Бібліотека - центр громади. Будь ласка, книги або статті наявні у ваших фондах. Дякую!
Вiдповiдь: Шановна Ірина!
  За Вашим запитом ми маємо такі джерела:
1. Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади [Електронний ресурс] / Н. Богза // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_4_10
  2. Герасюта Т. Проект "Бібліотека згуртовує громаду" [Електронний ресурс] / Т. Герасюта // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 26-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_13
3. Доступ громадян до офіційної інформації у діяльності сучасних бібліотек [Електронний ресурс] / О. Пестрецова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 180-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_15
  4. Лесьняк Т. Діяльність публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади [Електронний ресурс] / Т. Лесьняк // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2008_2_4
5. Лехцер В. Робота бібліотек Віноградівщини на допомогу місцевій громаді [Електронний ресурс] / В. Лехцер // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 32-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_2_15
  6. Мицик С. В. Роль громадської бібліотеки в розвитку міської святкової культури Миколаєва початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Мицик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 4. - С. 111-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_4_24
7. Пескіна Л. Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний центр єврейської громади м. Києва [Електронний ресурс] / Л. Пескіна, М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - С. 20-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_3_8
  8. Русинська-Ґєртих Г. Діяльність польських бібліотек для місцевих громад [Електронний ресурс] / Г. Русинська-Ґєртих // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 131–137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_15
9. Сидоренко Л. "Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві" (ІІ Форум соціального партнерства) [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 6-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_1_3
  10. Сокульська С. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади [Електронний ресурс] / С. Сокульська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 20-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_7
13 червня 2016 Ірина_Прокопчук
Добрий день! Будь ласка, підберіть літературу до теми: "Бібліотечне обслуговування у вищих навчальних закладах" Дякую!
Вiдповiдь: Шановна, Ірина!
  Ось деякі джерела, якими Ви можете скористатися:
1. Бабічева О. Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання [Електронний ресурс] / О. Г. Бабічева, І. К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. - 2014. - Т. 19, Вип. 1. - С. 79-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2014_19_1_8
  2. Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 13-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_5
3. Бакуменко Л. Г. Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Л. Г. Бакуменко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 39. - С. 194-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_39_26
  4. Бакуменко Лариса. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій [Електронний ресурс] / Лариса. Бакуменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 10. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_10_6
5. Барма О. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв) [Електронний ресурс] / О. Барма // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 254–263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_31
  6. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 94-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_7
7. Березна, Т. Роль бібліотеки вищого навчального закладу в організації навчально-виховного процесу [Текст] / Т. Березна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2007. - N 6. - С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.
  8. Беспалова, Э. К. Библиография в системе высшего образования библиотекарей [Текст] : К 75-летию МГУКИ / Э. К. Беспалова, Т. Ф. Лиховид // Библиография : Научный журнал. - 2005. - N 2. - С. 17-33.
9. Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Білоус // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 4. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_4_7
  10. Бондар Л. М. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Бондар, I. В. Киричок, O. Л. Левашова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 1. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_9
11. Васюк Оксана. Використання можливості бібліотеки вищої школи у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України) [Електронний ресурс] / Оксана. Васюк // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_12 12. Геращенко М. Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист знаменних дат вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / М. Геращенко, Т. Чухліб // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_5
  13. Головацька Ірина. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності [Електронний ресурс] / Ірина. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 10. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_10_11
14. Головацька Ірина. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника) [Електронний ресурс] / Ірина. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 8. - С. 31-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_13
  15. Грабар Наталія. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Наталія. Грабар // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_5
16. Гуревич Р. С. Електронна бібліотека у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич, О. В. Шестопалюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2010. - Вип. 26. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2010_26_3
  17. Дікунова О. А. Вебліографія як джерело електронного довідково-ібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. А. Дікунова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2015. - Вип. 4. - С. 283-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_56
18. Дікунова О. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / О. Дікунова // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 286-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_23
  19. Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Донець // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_10
20. Древетняк О. В. Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Древетняк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 1. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_1_8
  21. Дубовий В. Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин [Електронний ресурс] / В. Дубовий, А. Безмощук // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 26-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_2_10
22. Журавська К. О. Актуальність створення електронних бібліотек вищих медичних навчальних закладів України [Електронний ресурс] / К. О. Журавська // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 124-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_12
  23. Змістовне дозвілля студентської молоді в бібліотеках вищих навчальних закладів – важлива сфера формування особистості [Електронний ресурс] / І. І. Грінішина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 355-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_40
24. Кислюк Любов. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_13
  25. Кислюк Любов. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_1_12
26. Кислюк Любов. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_3_12
  27. Колесникова Т. О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_4_8
28. Колесникова Т. О. Розвиток комунікаційних моделей бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2011_3_7
  29. Колесникова Т. Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала [Електронний ресурс] / Т. Колесникова // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 142–148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_14
30. Колесникова Тетяна. Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті [Електронний ресурс] / Тетяна. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_3_8<ol> 31. Колесникова Тетяна. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Тетяна. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_10 32. Костирко Т. Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді [Електронний ресурс] / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 545-554. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_45
  33. Крива А. Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування у світлі модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / А. Крива, В. Перелигіна // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 296-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_28
34. Лебедюк О. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Лебедюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 291-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_24
  35. Лисенко Л. В. Вплив соціологічних досліджень на формування інноваційної політики бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 18-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2011_2_5
36. Луцишина Т. Ресурсна база бібліотеки вищого навчального закладу в системі інформаційного забезпечення освіти і науки [Електронний ресурс] / Т. Луцишина // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 243-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_24
  37. Остапчук Юлія. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Юлія. Остапчук // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 9. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_6
38. Остапчук Юлія. Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Юлія. Остапчук // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_6_3
  39. Поліщук М. О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / М. О. Поліщук // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. - 2014. - Т. 19, Вип. 1. - С. 134-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2014_19_1_15
40. Романуха З. Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 200–205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_22
  41. Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_6
42. Самотий Р. С. Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального [Електронний ресурс] / Р. С. Самотий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 262-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_28
  43. Соловйова Н. О. Бібліотечні каталоги, їх роль в інформаційній діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. О. Соловйова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 448-456. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_51
44. Соловйова Н. О. Інтеграція бібліотек вищих навчальних закладів в об’єднані бібліотечно-інформаційні структури [Електронний ресурс] / Н. О. Соловйова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 235-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_41
  45. Сопівник Ірина. Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Ірина. Сопівник, Зоряна. Колесова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_8
46. Ткаченко О. Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості [Електронний ресурс] / О. Ткаченко, Т. Кіщак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 38-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_5
  47. Трачук Людмила. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Людмила. Трачук // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 153-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_17
48. Ульченко Ю. В. Обґрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. В. Ульченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 126-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_3_24
  49. Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / О. Шкира // Бібліотечна планета. - 2006. - № 3. - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_3_15
09 жовтня 2014 pojbezopstroy
Как аттестовать ответственного по пожарной безопасности без отрыва от производства?
Вiдповiдь: По желанию заказчика Центр "Новатор" проводит обучение без отрыва от производства с выездом преподавателя в учреждения и на предприятия.
  Учебный центр «Новатор» проводит обучение по пожарной безопасности согласно - Правил пожарной безопасности в Украине (НАПБ А.01-001-2004) - Типового положения об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины (НАПБ Б.02.005-2003) http://ucnovator.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55
09 жовтня 2014 Малко
Подскажите пожалуйста,что такое компьютерно интегрированые технологии
Вiдповiдь: Найти ответ на свой вопрос вы сможете в следующих изданиях:
  Автоматизированные информационные технологи в экономике: Учебник /Под. Ред. Трубдилина И.Т. –М,:Финансы и статистика, 2002- 416 с.
Информационные технологии в бизнесе /Под ред. М.Желены. - СПб.: Питер, 2002.- 1120 с.
  Информационные технологии в маркетинге: уч. для вузов/Под ред. Титаренко Г.А.-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 335 с.
Пожалуйста!
09 жовтня 2014 Иваницкая Марина
Добрый день!Помогите,пожалуйста,найти ответ на вопрос-можно ли использовать процесс электрокорозии при изготовлении изделий? Спасибо
Вiдповiдь: В библиотеке специальных нет книг по Вашему вопросу.
  Вполне возможно, что есть такие разделы в химиии или физике. Пожалуйста, приходите и ищите.
Отсылаем Вам кое-какой материал, найденный в Интернете. В нем имеются ссылки на серьезные работы в этой области. Можете обратиться по этим ссылкам. Успехов.
  Электрокоррозия - коррозия цементного камня, бетона и железобетона под действием электрического тока в результате электрохимических и электроосмитических процессов, возникающих под действием постоянного или переменного тока. Обычно электрокоррозия железобетона вызывается блуждающими токами, источниками которых могут быть трамвайные линии, электрифицированные железные дороги и т.п.
Электрохимическая коррозия:
  • гальванокоррозия (аналогична работе гальванического элемента);
• электрокоррозия (представляет собой электролиз). Электрохимическая коррозия гораздо активнее химической коррозии. Электрокоррозия - это коррозия материалов под влиянием электрического тока от внешнего источника (коррозия блуждающих токов).
  Источниками блуждающих токов являются:
• весь электротранспорт,
  • электроаппараты, работающие на земле.
Поток электронов, идущий по рельсу, встречая какое -- либо омическое сопротивление, например стык, уходит в почву. Этот участок рельса становился катодом по отношению к близко расположенному участку трубопровода. Почва по своему составу является прекрасным проводником электронов. В почве такой поток электронов может пройти десятки километров. На своём пути поток электронов встречает какой-либо металлический предмет, например, трубопровод, и входит в него. Данный участок трубопровода становится анодом и начинает разрушаться: Ионы Fe уходят в землю, а поток электронов направляется далее по трубопроводу до тех пор, пока не встретит какое-либо новое сопротивление. Встретив сопротивление, электроны уходят в землю, превращая данный участок трубопровода в катод. Поток электронов может войти в тот же рельс, откуда он вышел, превращая его в анод. Катодный процесс зависит от состава почвы.
  Электрокоррозия железобетона - это коррозия цементного камня, бетона и железобетона под действием электрического тока в результате электрохимических и электроосмитических процессов, которые возникают под действием постоянного или переменного тока. Этому воздействию подвержены все компоненты железобетона: цементный камень, заполнители и арматурная сталь. Прохождение тока через железобетон вызывает в нем глубокие физико-химические и структурные изменения. Скорость электрокоррозии железобетона зависит от вида и параметров тока, от свойств железобетона и окружающей его среды, температурно-влажностного режима, проводимости, наличия агрессивных компонентов. Чаще всего электрокоррозия железобетона вызывается блуждающими токами, источниками которых могут быть различные электроустановки: трамвайные линии, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи постоянного тока системы провод-земля. Арматурные стержни (являющиеся анодом) вследствие анодного растворения разрушаются. Прохождение тока через железобетон вызывает в нем глубокие физико-химические и структурные изменения. Во всех случаях на анодных участках арматуры протекает реакция растворения железа.
Электрокоррозию следует отличать от электрохимической коррозии бетона, которая происходит при погружении арматурной стали в раствор электролита (бетонную смесь). Литейный мост: к работе готов? Сезон разводки мостов 2005 года начнется в Петербурге с опозданием на десять дней – 23 апреля. Об этом сообщил директор ГУП «Мостотрест» Юрий Петров. Причина неожиданной и нежелательной задержки – неприятные сюрпризы, обнаруженные в ходе окраски металлоконструкций Литейного моста. При плановой подготовке моста к периоду очередной навигации под слоем краски были обнаружены серьезные повреждения металлоконструкций, произошедшие из-за электрокоррозии.
  В двух словах: электрокоррозия возникает вследствие действия блуждающих токов. Сами же токи образуются при трамвайном движении, а проникновению их в дорожное покрытие до металлоконструкций способствует соль, которой так щедро посыпаются наши улицы зимой. Мостовикам всего мира напасть по имени электрокоррозия известна не первый десяток лет. Правда, в развитых странах с ней так же давно и весьма успешно справляются. В числе первоочередных мер – отказ от соли, а также применение станций анодной защиты. На подземных инженерных сетях такие станции используются тоже давно и успешно. Эти несложные устройства меняют знак тока, благодаря чему он становится безвреден для металлических конструкций.
Методами борьбы против электрокоррозии не стоит пренебрегать: ее скорость составляет полтора миллиметра в год. «Если не обратить внимания на эту проблему сегодня, через пять лет мы можем потерять многие мосты Петербурга», – сказал Юрий Петров. Пока же мостовики обратились в Комитет экономического развития и промышленной политики с просьбой о проведении опытно-конструкторских работ на предмет поиска альтернативных антигололедных материалов. На прошлой неделе положительный ответ был получен, и сейчас в ГУП «Мостотрест» оформляют соответствующую официальную заявку. Литейный мост уже приведен в порядок: на днях состоялась его пробная разводка. Все остальные разводные мосты прошли испытания неделей раньше. Что касается задержки с открытием навигации, то в «Мостотресте» обещают минимизировать последствия этой неприятности для судоводителей. Как сообщил Юрий Петров, в случае необходимости в пиковые ночные часы время разводки мостов может быть увеличено на несколько минут для беспрепятственной проводки караванов судов. Сильное разрушительное воздействие на мосты оказывают солевые растворы, которыми дороги посыпают зимой. Из-за их использования срок службы мостов сокращается на 25-30%. Расчет интенсивности электрокоррозии стержня тарельчатого изолятора в КС постоянного тока и разработка рекомендаций по конструкции изолятора...288 www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/30622/ 19. научный ликбез / Форумы Balancer`а lenivec>
  Электрокоррозия рельсов. Если бы электрокоррозия была равномерной, то это возможно было бы терпимо. balancer.ru/forum/punbb/viewtopic
09 жовтня 2014 Мельник
В каком году родился Виктор Цой?
Вiдповiдь: Виктор Цой (актер, композитор)родился 21 июня 1962 г. в Лениграде.
  Подробнее о нем вы можете узнать здесь и здесь.

вгору