Питання – вiдповiдь. Вiртуальна довiдка

Правила надання нашої послуги.
- На Ваш запит вiдповiдають фахiвцi iнформацiйно-бiблiографiчного вiддiлу
- Питання ставте у вiльнiй формi, повiдомлення про вiдповiдь прийде на вашу електронну адресу.

 

Прохання, обов’язково вказати: мiсце навчання, роботи, вид дiяльностi.

 

Бiблiографи дають вiдповiдi на такi запити :

 

Наявнiсть у фондах бiблiотек:

 

• конкретного видання;

• вiдомостей i фактiв про iсторiю, економiчний, культурний i соцiальний розвиток України, зарубiжних країн;

• рiзноманiтнi вiдомостi i факти, якi можна знайти за допомогою словникiв, довiдкової, енциклопедичної лiтератури i всiх доступних для бiблiотеки пошукових систем;

• всi запити виконуються впродовж двох дiб.

 

Ми не даємо вiдповiдей на такi запити:
Пiдбiр лiтератури для наукових, дипломних, курсових робiт, рефератiв. Пошук самих наукових, дипломних, курсових робiт, рефератiв.

Ваш email не буде опублікований. Обов'язковi поля вiдмiченi *

Будь ласка, введіть символи зазначені на картинці.
Символы повинні співпадати!

Останнi Питання

09 вересня 2019 Ольга Литовченко
Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, чи є у Вас книга П. Буняков, В.Комолов Три цвета, а масть одна 1957 року видання? Якщо є, чи можна її отримати по МБА? Дякую.
Вiдповiдь: Доброго дня. На жаль, книги, що Вас цікавить, у нас в фондах немає. Але вона є в Національній історичній бібліотеці України, спробуйте звернутися туди.
07 серпня 2018 Pankiv
Здравствуйте можете подсказать подшивки каких советских газет и журналов есть в Вашей библиотеке? Особенно интересует есть ли "Социалистический Донбасс" за 50-е, "На трудовой вахте" за 70-е и журнал Донбасс за 50-е, а также есть ли что-то за 20е, 30е годы?
Вiдповiдь: Шановний Pankiv, найстаріша газета у нашій бібліотеці - це газета "Краматорська правда" 1949 року. Газети "Соціалістичний Донбас" та "На трудовій вахті" - ми зовсім ніколи не отримували. Журнал "Донбас" є: 1958 рік (№ 1-3), 1959 рік (№ 1-6)
  До 1934 року столицею України був Харків, і їх бібліотека повинна була отримувати обов'язковий примірник видань. У Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленка збереглися деякі видання 20-30-х років.
12 червня 2018 Степанов Ігор Геннадійович
Чи є у вас книга: Пасичник Н.И. Краснолиманщина: вчера, сегодня,завтра.- Краматорск: АПП, 2007. -335 с.
Вiдповiдь: Шановний Ігор Геннадійович. Книги Пасичник Н.И. Краснолиманщина: вчера, сегодня, завтра.- Краматорск: АПП, 2007. -335 с. у фондах нашої бібліотеки немає, но є в електронному варіанті на сайті https://www.twirpx.com/file/2127775/.
13 червня 2016 Прокопчук Ірина
Добрий день. Мене цікавить тема Бібліотека - центр громади. Будь ласка, книги або статті наявні у ваших фондах. Дякую!
Вiдповiдь: Шановна Ірина!
  За Вашим запитом ми маємо такі джерела:
1. Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади [Електронний ресурс] / Н. Богза // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_4_10
  2. Герасюта Т. Проект "Бібліотека згуртовує громаду" [Електронний ресурс] / Т. Герасюта // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 26-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_13
3. Доступ громадян до офіційної інформації у діяльності сучасних бібліотек [Електронний ресурс] / О. Пестрецова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 180-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_15
  4. Лесьняк Т. Діяльність публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади [Електронний ресурс] / Т. Лесьняк // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2008_2_4
5. Лехцер В. Робота бібліотек Віноградівщини на допомогу місцевій громаді [Електронний ресурс] / В. Лехцер // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 32-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_2_15
  6. Мицик С. В. Роль громадської бібліотеки в розвитку міської святкової культури Миколаєва початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Мицик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 4. - С. 111-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_4_24
7. Пескіна Л. Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний центр єврейської громади м. Києва [Електронний ресурс] / Л. Пескіна, М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - С. 20-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_3_8
  8. Русинська-Ґєртих Г. Діяльність польських бібліотек для місцевих громад [Електронний ресурс] / Г. Русинська-Ґєртих // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 131–137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_15
9. Сидоренко Л. "Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві" (ІІ Форум соціального партнерства) [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 6-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_1_3
  10. Сокульська С. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади [Електронний ресурс] / С. Сокульська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 20-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_7
13 червня 2016 Ірина_Прокопчук
Добрий день! Будь ласка, підберіть літературу до теми: "Бібліотечне обслуговування у вищих навчальних закладах" Дякую!
Вiдповiдь: Шановна, Ірина!
  Ось деякі джерела, якими Ви можете скористатися:
1. Бабічева О. Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання [Електронний ресурс] / О. Г. Бабічева, І. К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. - 2014. - Т. 19, Вип. 1. - С. 79-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2014_19_1_8
  2. Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 13-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_5
3. Бакуменко Л. Г. Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Л. Г. Бакуменко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 39. - С. 194-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_39_26
  4. Бакуменко Лариса. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій [Електронний ресурс] / Лариса. Бакуменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 10. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_10_6
5. Барма О. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв) [Електронний ресурс] / О. Барма // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 254–263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_31
  6. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 94-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_7
7. Березна, Т. Роль бібліотеки вищого навчального закладу в організації навчально-виховного процесу [Текст] / Т. Березна // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2007. - N 6. - С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.
  8. Беспалова, Э. К. Библиография в системе высшего образования библиотекарей [Текст] : К 75-летию МГУКИ / Э. К. Беспалова, Т. Ф. Лиховид // Библиография : Научный журнал. - 2005. - N 2. - С. 17-33.
9. Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Білоус // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 4. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_4_7
  10. Бондар Л. М. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Бондар, I. В. Киричок, O. Л. Левашова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 1. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_9
11. Васюк Оксана. Використання можливості бібліотеки вищої школи у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України) [Електронний ресурс] / Оксана. Васюк // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_12 12. Геращенко М. Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист знаменних дат вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / М. Геращенко, Т. Чухліб // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_5
  13. Головацька Ірина. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності [Електронний ресурс] / Ірина. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 10. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_10_11
14. Головацька Ірина. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника) [Електронний ресурс] / Ірина. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 8. - С. 31-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_8_13
  15. Грабар Наталія. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Наталія. Грабар // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_5
16. Гуревич Р. С. Електронна бібліотека у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич, О. В. Шестопалюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2010. - Вип. 26. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2010_26_3
  17. Дікунова О. А. Вебліографія як джерело електронного довідково-ібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. А. Дікунова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2015. - Вип. 4. - С. 283-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_56
18. Дікунова О. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / О. Дікунова // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 286-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_23
  19. Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Донець // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_10
20. Древетняк О. В. Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Древетняк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 1. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_1_8
  21. Дубовий В. Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин [Електронний ресурс] / В. Дубовий, А. Безмощук // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 26-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_2_10
22. Журавська К. О. Актуальність створення електронних бібліотек вищих медичних навчальних закладів України [Електронний ресурс] / К. О. Журавська // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 124-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_12
  23. Змістовне дозвілля студентської молоді в бібліотеках вищих навчальних закладів – важлива сфера формування особистості [Електронний ресурс] / І. І. Грінішина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 355-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_40
24. Кислюк Любов. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_13
  25. Кислюк Любов. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_1_12
26. Кислюк Любов. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період [Електронний ресурс] / Любов. Кислюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_3_12
  27. Колесникова Т. О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_4_8
28. Колесникова Т. О. Розвиток комунікаційних моделей бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2011_3_7
  29. Колесникова Т. Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала [Електронний ресурс] / Т. Колесникова // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 142–148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_14
30. Колесникова Тетяна. Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті [Електронний ресурс] / Тетяна. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_3_8<ol> 31. Колесникова Тетяна. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Тетяна. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_10 32. Костирко Т. Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді [Електронний ресурс] / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 545-554. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_45
  33. Крива А. Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування у світлі модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / А. Крива, В. Перелигіна // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 296-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_28
34. Лебедюк О. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Лебедюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2012. - Вип. 7. - С. 291-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2012_7_24
  35. Лисенко Л. В. Вплив соціологічних досліджень на формування інноваційної політики бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 18-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2011_2_5
36. Луцишина Т. Ресурсна база бібліотеки вищого навчального закладу в системі інформаційного забезпечення освіти і науки [Електронний ресурс] / Т. Луцишина // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 243-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_24
  37. Остапчук Юлія. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Юлія. Остапчук // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 9. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_6
38. Остапчук Юлія. Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Юлія. Остапчук // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_6_3
  39. Поліщук М. О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / М. О. Поліщук // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. - 2014. - Т. 19, Вип. 1. - С. 134-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2014_19_1_15
40. Романуха З. Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 9. - С. 200–205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_9_22
  41. Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_6
42. Самотий Р. С. Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального [Електронний ресурс] / Р. С. Самотий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 262-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_28
  43. Соловйова Н. О. Бібліотечні каталоги, їх роль в інформаційній діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. О. Соловйова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 448-456. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_51
44. Соловйова Н. О. Інтеграція бібліотек вищих навчальних закладів в об’єднані бібліотечно-інформаційні структури [Електронний ресурс] / Н. О. Соловйова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 235-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_41
  45. Сопівник Ірина. Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Ірина. Сопівник, Зоряна. Колесова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_8
46. Ткаченко О. Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості [Електронний ресурс] / О. Ткаченко, Т. Кіщак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 38-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_5
  47. Трачук Людмила. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Людмила. Трачук // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 153-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_17
48. Ульченко Ю. В. Обґрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. В. Ульченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 126-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_3_24
  49. Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / О. Шкира // Бібліотечна планета. - 2006. - № 3. - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_3_15
09 жовтня 2014 pojbezopstroy
Как аттестовать ответственного по пожарной безопасности без отрыва от производства?
Вiдповiдь: По желанию заказчика Центр "Новатор" проводит обучение без отрыва от производства с выездом преподавателя в учреждения и на предприятия.
  Учебный центр «Новатор» проводит обучение по пожарной безопасности согласно - Правил пожарной безопасности в Украине (НАПБ А.01-001-2004) - Типового положения об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины (НАПБ Б.02.005-2003) http://ucnovator.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55
09 жовтня 2014 Малко
Подскажите пожалуйста,что такое компьютерно интегрированые технологии
Вiдповiдь: Найти ответ на свой вопрос вы сможете в следующих изданиях:
  Автоматизированные информационные технологи в экономике: Учебник /Под. Ред. Трубдилина И.Т. –М,:Финансы и статистика, 2002- 416 с.
Информационные технологии в бизнесе /Под ред. М.Желены. - СПб.: Питер, 2002.- 1120 с.
  Информационные технологии в маркетинге: уч. для вузов/Под ред. Титаренко Г.А.-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 335 с.
Пожалуйста!
09 жовтня 2014 Иваницкая Марина
Добрый день!Помогите,пожалуйста,найти ответ на вопрос-можно ли использовать процесс электрокорозии при изготовлении изделий? Спасибо
Вiдповiдь: В библиотеке специальных нет книг по Вашему вопросу.
  Вполне возможно, что есть такие разделы в химиии или физике. Пожалуйста, приходите и ищите.
Отсылаем Вам кое-какой материал, найденный в Интернете. В нем имеются ссылки на серьезные работы в этой области. Можете обратиться по этим ссылкам. Успехов.
  Электрокоррозия - коррозия цементного камня, бетона и железобетона под действием электрического тока в результате электрохимических и электроосмитических процессов, возникающих под действием постоянного или переменного тока. Обычно электрокоррозия железобетона вызывается блуждающими токами, источниками которых могут быть трамвайные линии, электрифицированные железные дороги и т.п.
Электрохимическая коррозия:
  • гальванокоррозия (аналогична работе гальванического элемента);
• электрокоррозия (представляет собой электролиз). Электрохимическая коррозия гораздо активнее химической коррозии. Электрокоррозия - это коррозия материалов под влиянием электрического тока от внешнего источника (коррозия блуждающих токов).
  Источниками блуждающих токов являются:
• весь электротранспорт,
  • электроаппараты, работающие на земле.
Поток электронов, идущий по рельсу, встречая какое -- либо омическое сопротивление, например стык, уходит в почву. Этот участок рельса становился катодом по отношению к близко расположенному участку трубопровода. Почва по своему составу является прекрасным проводником электронов. В почве такой поток электронов может пройти десятки километров. На своём пути поток электронов встречает какой-либо металлический предмет, например, трубопровод, и входит в него. Данный участок трубопровода становится анодом и начинает разрушаться: Ионы Fe уходят в землю, а поток электронов направляется далее по трубопроводу до тех пор, пока не встретит какое-либо новое сопротивление. Встретив сопротивление, электроны уходят в землю, превращая данный участок трубопровода в катод. Поток электронов может войти в тот же рельс, откуда он вышел, превращая его в анод. Катодный процесс зависит от состава почвы.
  Электрокоррозия железобетона - это коррозия цементного камня, бетона и железобетона под действием электрического тока в результате электрохимических и электроосмитических процессов, которые возникают под действием постоянного или переменного тока. Этому воздействию подвержены все компоненты железобетона: цементный камень, заполнители и арматурная сталь. Прохождение тока через железобетон вызывает в нем глубокие физико-химические и структурные изменения. Скорость электрокоррозии железобетона зависит от вида и параметров тока, от свойств железобетона и окружающей его среды, температурно-влажностного режима, проводимости, наличия агрессивных компонентов. Чаще всего электрокоррозия железобетона вызывается блуждающими токами, источниками которых могут быть различные электроустановки: трамвайные линии, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи постоянного тока системы провод-земля. Арматурные стержни (являющиеся анодом) вследствие анодного растворения разрушаются. Прохождение тока через железобетон вызывает в нем глубокие физико-химические и структурные изменения. Во всех случаях на анодных участках арматуры протекает реакция растворения железа.
Электрокоррозию следует отличать от электрохимической коррозии бетона, которая происходит при погружении арматурной стали в раствор электролита (бетонную смесь). Литейный мост: к работе готов? Сезон разводки мостов 2005 года начнется в Петербурге с опозданием на десять дней – 23 апреля. Об этом сообщил директор ГУП «Мостотрест» Юрий Петров. Причина неожиданной и нежелательной задержки – неприятные сюрпризы, обнаруженные в ходе окраски металлоконструкций Литейного моста. При плановой подготовке моста к периоду очередной навигации под слоем краски были обнаружены серьезные повреждения металлоконструкций, произошедшие из-за электрокоррозии.
  В двух словах: электрокоррозия возникает вследствие действия блуждающих токов. Сами же токи образуются при трамвайном движении, а проникновению их в дорожное покрытие до металлоконструкций способствует соль, которой так щедро посыпаются наши улицы зимой. Мостовикам всего мира напасть по имени электрокоррозия известна не первый десяток лет. Правда, в развитых странах с ней так же давно и весьма успешно справляются. В числе первоочередных мер – отказ от соли, а также применение станций анодной защиты. На подземных инженерных сетях такие станции используются тоже давно и успешно. Эти несложные устройства меняют знак тока, благодаря чему он становится безвреден для металлических конструкций.
Методами борьбы против электрокоррозии не стоит пренебрегать: ее скорость составляет полтора миллиметра в год. «Если не обратить внимания на эту проблему сегодня, через пять лет мы можем потерять многие мосты Петербурга», – сказал Юрий Петров. Пока же мостовики обратились в Комитет экономического развития и промышленной политики с просьбой о проведении опытно-конструкторских работ на предмет поиска альтернативных антигололедных материалов. На прошлой неделе положительный ответ был получен, и сейчас в ГУП «Мостотрест» оформляют соответствующую официальную заявку. Литейный мост уже приведен в порядок: на днях состоялась его пробная разводка. Все остальные разводные мосты прошли испытания неделей раньше. Что касается задержки с открытием навигации, то в «Мостотресте» обещают минимизировать последствия этой неприятности для судоводителей. Как сообщил Юрий Петров, в случае необходимости в пиковые ночные часы время разводки мостов может быть увеличено на несколько минут для беспрепятственной проводки караванов судов. Сильное разрушительное воздействие на мосты оказывают солевые растворы, которыми дороги посыпают зимой. Из-за их использования срок службы мостов сокращается на 25-30%. Расчет интенсивности электрокоррозии стержня тарельчатого изолятора в КС постоянного тока и разработка рекомендаций по конструкции изолятора...288 www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/30622/ 19. научный ликбез / Форумы Balancer`а lenivec>
  Электрокоррозия рельсов. Если бы электрокоррозия была равномерной, то это возможно было бы терпимо. balancer.ru/forum/punbb/viewtopic
09 жовтня 2014 Мельник
В каком году родился Виктор Цой?
Вiдповiдь: Виктор Цой (актер, композитор)родился 21 июня 1962 г. в Лениграде.
  Подробнее о нем вы можете узнать здесь и здесь.
09 жовтня 2014 Костенко Мария
Добрый день. Подскажите пожалуйста может ли человек не имеющий прописки в г. Краматорск, однако постоянно проживающий в нашем городе, получить абонемент в Вашей библиотеке? Какие документы для этого необходимы?
Вiдповiдь: Можно, но литература на абонементе будет выдаваться под денежный залог.

вгору