13. Адміністративна відповідальність суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області (далі – Головне управління) виконує функцію державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, основна мета якої забезпечення охорони конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, та усунення порушень чинного законодавства.

Процедура проведення державної реєстрації нормативно-правових актів передбачає комплекс заходів, під час здійснення яких проводиться правова експертиза нормативно-правового акта на його відповідність Конституції, законодавству України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. За результатами правової експертизи Головне управління приймає рішення відповідно до положень пункту 4.6 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за № 381/10661.

З метою контролю за виконанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» органам юстиції, що здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, надано право перевіряти в територіальних органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях, за результатами яких (за потреби) обласну державну адміністрацію, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації.

Відповідно до статті 188.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — Кодекс) встановлено адміністративну відповідальність керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, за неподання, несвоєчасне подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми. Стаття 255 Кодексу містить перелік осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Так, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації  державної  правової політики та його територіальних органів. За вчинення вище зазначеного правопорушення персонально на керівника суб’єкта нормотворення накладатиметься штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме від 510 до 850 гривень.

Протоколи про адміністративні правопорушення складають щодо керівника органу, нормативно-правові акти якого відповідно до закону підлягають державній реєстрації, а у разі його відсутності — щодо особи, яка виконує його обов’язки. У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

Таким чином, запровадження адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів дає змогу досягти відповідного рівня дисципліни посадових осіб суб’єктів нормотворення та забезпечує належний рівень захисту прав і свобод громадян.

 

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових

актів управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової

роботи та правової освіти

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх