10. ВИМОГИ ДО НАЙМЕНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

       У процесі досягнення європейських стандартів в Україні, реалізації законних прав та інтересів громадян громадські об’єднання відіграють важливу роль у суспільстві. Незважаючи на те, що з часу введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання» минуло достатньо часу для втілення в життя новел законодавства, питання державної реєстрації як офіційного визнання факту створення громадських об’єднань залишається актуальним й сьогодення. З цього приводу акцентуємо окремі аспекти щодо вимог до найменувань громадських об’єднань.

      Слід нагадати, що відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

     Вимоги до найменування громадських об’єднань визначаються низкою нормативно-правових актів, які встановлюють загальні та спеціальні вимоги залежно від напрямів діяльності громадського об’єднання.

      Загальні вимоги, перш за все, щодо юридичних осіб визначені статтею 90 Цивільного кодексу України.

      Юридична особа повинна мати своє найменування. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.

      Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

      Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

     Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5, (далі – Вимоги), які деталізують та визначають правила написання найменувань, в тому числі й громадських об’єднань.

     Слід звернути увагу, що найменування громадського об’єднання складається з двох частин — загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»). При цьому власна назва береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми.

      Найменування громадського об’єднання викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. При цьому законодавець право перекладу надав саме відносно власної назви громадського об’єднання.

 

       Особливу увагу слід звернути на особливості найменувань, які привласни окремим видам громадських об’єднань.

     Наприклад, поширено створення громадських організацій, які об’єднують студентів або працівників будь-якого навчального закладу. Слід враховувати, що власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

       Також в разі, якщо власна назва громадського об’єднання містить ім’я (псевдонім) фізичної особи, необхідна попередня письмова згода цієї особи або її спадкоємців, засвідчена в установленому законом порядку.

   Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо). У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації інвалідів зазначається відповідна вада здоров’я.

 

      Чинним законодавством встановлені й обмеження щодо найменувань громадських об’єднань. Так, власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

      Відомості щодо зареєстрованих громадських об’єднань є відкритими і загальнодоступними, тому перевірити тотожність найменування можливо через портал електронних сервісів (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), (http://rgo.informjust.ua/).

         Також власна назва громадського об’єднання не може містити:

  • - найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
  • - власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
  • - слова «державний», «комунальний» та похідні від них;
  • - символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
  • - інші позначення, використання яких обмежено законом.

 

     Забороняється використання у власній назві громадського об’єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

 

     Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення. Врахування та дотримання вищевикладених положень чинного законодавства сприяє відсутності у суб’єкта державної реєстрації підстав для відмови в державній реєстрації громадського об’єднання з цього приводу.

     З приводу державної реєстрації громадських об’єднань сьогодення можна звернутися до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: м.Краматорськ, бул.Машинобудівників, 32.

 

 

Начальник відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області

Свиридова В.П.

 

/p

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх