12. Державна реєстрація нормативно-правових актів районних державних адміністрацій

У зв’язку з ліквідацією районних, міськрайонних управлінь юстиції Донецької області та змінами в законодавстві про держану реєстрацію нормативно-правових актів Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області інформує про наступне.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 держану реєстрацію нормативно-правових актів районних державних адміністрацій Донецької області та їх структурних підрозділ здійснює Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області.

Держана реєстрація нормативно-правих актів здійснюється відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з урахуванням Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами) (далі – Положення).

Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службового користування», «Особливої важливості», «Цілком таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію протягом п’яти робочих днів після його прийняття у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

Нормативно-правові акти районних державних адміністрацій Донецької області та їх структурних підрозділів, які підлягають державній реєстрації подаються безпосередньо або надсилаються поштовим відправленням до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області: 84301,     м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/3.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі надіслання документів поштовим відправленням 5-денний строк визначається за датою, зазначеною на відбитках календарного штемпеля оператора поштового зв’язку.

Для оперативного розгляду документів, надісланих поштовим відправлення, суб’єкт нормотворення може направляти до відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції їх скановані копії електронною поштою:register.npa.don@ukr.net.

Наголошуємо, що рішення щодо нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації будуть прийматися Головним територіальним управління юстиції у Донецькій області виключно при наявності оригіналів документів та з урахуванням строків надання нормативно-правового акта на державну реєстрацію.

Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки.

Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством.

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни можуть бути продовжені керівником Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області має право залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у Положенні, Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області приймає рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта за встановленою Мін’юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром.

Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння нормативно-правовому актові реєстраційного номера і внесення до державного реєстру) оригінал нормативно-правового акта з реєстраційними даними повертається органу, що його видав.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов’язковим.

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових актів

управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції

у Донецькій області

b

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх