3. Заява про встановлення факту смерті

ЗРАЗОК

До ________________________

          (найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________.

Заінтересовані особи:

__________________________,
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
__________________________,

 

ЗАЯВА
про встановлення факту смерті

в порядку статті 2571 ЦПК України

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка)є____________________________________________________________________

(родич, їх представник)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) помер (ла) загинув (ла) «___» _______________ ____ р. в _____________________

(місце смерті)

за таких обставин: ______________________________________________________

______________________________________________________________________.

(вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт смерті)

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стан».

Зазначене місце смерті є тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України ____________________________________

                                                                         (назва, дата, номер акта*)

______________________________________________________________________

(вказати, чи зверталися до органів реєстрації та чи отримували відповідь)

Встановлення факту смерті необхідно мені _____________________________________

 (вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 256 – 259, 367, 368 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1.      Встановити факт смерті _________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові )

місце смерті _______________________, яка настала «___» _____________ ____ р.

2.      Допустити негайне виконання рішення у справі.

3.      Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

1)             перелід доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;

2)             клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку;

3)             копія(ї) заяви;

4)             квитанція про сплату судового збору

 

Дата                                                                                                   Підпис

 

*Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; постанова ВР України від 17.03.2015 №254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».

/span

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх