8. Новели в законодавстві у сфері державної реєстрації нормативно – правових актів

      У зв’язку з набранням чинності змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (далі – Порядок) з квітня 2016 року функції контролю за додержанням районними державними адміністраціями Донецької області, їх управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів здійснює Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області.

      Так, на виконання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та пункту 3.2 розділу ІІІ Порядку районні державні адміністрації Донецької області, їх управління, відділи, інші структурні підрозділи – суб’єкти нормотворення, акти яких підлягають державної реєстрації щомісяця за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки, складає з дотриманням хронології повний перелік прийнятих ним актів за формою згідно з додатком 1 до Порядку та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області.

       Головне територіальне управління юстиції протягом 5 календарних днів здійснює безвиїзні перевірки актів за надісланими суб’єктами нормотворення переліками, за результатами яких готує за необхідністю листи про надання суб’єктами нормотворення завірених в установленому законодавством порядку копій актів для проведення їх перевірки щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

        Враховуючи результати проведених безвиїзних перевірок суб’єктів нормотворення, Головне територіальне управління юстиції здійснює виїзні планові перевірки актів, прийнятих суб’єктами, щодо додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Такі перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами Головного територіального управління юстиції за місцезнаходженням суб’єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення таких перевірок та без попереднього письмового повідомлення такого суб’єкта.

       Якщо за результатами перевірки було виявлено порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа Головного територіального управління юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо:

      — складання протоколу про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення;

      — надання рекомендацій та внесення пропозицій суб’єкту нормотворення стосовно припинення порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі якщо порушення припинено, — щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

     - унесення пропозицій суб’єкту нормотворення про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

    — заслуховування стану цієї роботи суб’єкта нормотворення на засіданні колегії органу юстиції.

 

Відділ реєстрації нормативно-правових

актів управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи та правової

освіти Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

актів, прийнятих суб’єктами, щодо додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Такі перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами Головного територіального управління юстиції за місцезнаходженням суб’єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення таких перевірок та без попереднього письмового повідомлення такого суб’єкта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх