20. Постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при територіальних органах Міністерства юстиції України, мета та основні засади

Наприкінці минулого року було прийнято низку змін до законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Однією з новацій в законодавстві є новий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації.

Кожна особа, яка вважає, що її права у сфері державної реєстрації порушено, може звернутися зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації  не тільки до суду, а і до Міністерства юстиції України або його територіальних органів.

Такий вид оскарження запропоновано як альтернативний судовому.

При цьому сплата державного мита за подання скарг до Міністерства юстиції України або його територіальних органів на відміну від суду не передбачається.

Відтепер суб’єктами розгляду скарг у сфері державної реєстрації, крім суду, є Міністерство юстиції України та територіальні органи Міністерства юстиції України.

Так, до повноважень Міністерства юстиції України віднесено розгляд скарг:

1)  на проведені державним реєстратором бізнесу реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);

2)  на рішення державного реєстратора нерухомості про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

3)  на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальними органами Міністерства юстиції України розглядаються скарги:

1)  на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора бізнесу;

2)  на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора нерухомості;

3)  на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.

Слід зазначити, що територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги стосовно державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність лише у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Вимоги та порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації визначені законами та Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1128 від 25.12.2015.

Для забезпечення розгляду скарг Міністерством юстиції України та його територіальними органами утворені постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Головною метою діяльності комісії – є захист конституційних прав громадян у сфері державної реєстрації речових прав на  нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області утворена Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що  діє згідно положення, затвердженого наказом від 19 січня  2016 року № 8/2, яке визначає порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, а також права та обов’язки її членів. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Комісія розглядає скарги за заявою особи, яка вважає, що її права порушені. Скарга подається виключно у письмовій формі і повинна містити:

-         повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

-          реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

-         зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

-         викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

-         засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);

-         підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Якщо скарга подається представником скаржника, до такої скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» та становить 30 календарних днів. У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

При виникненні питань та необхідності отримання більш детальної інформації  щодо порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації можна звернутися до відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 32, 4 поверх, кабінет № 401, або за телефоном (06264) 42481.

 

 

 

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної

реєстрації Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Донецькій області

/span

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх