124. Типи декларацій та строки їх подання

    Положення Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язують, зокрема, державних службовців, дотримуватися вимог фінансового контролю. У зв’язку з цим, за певних умов державні службовці повинні задекларувати отримані ними та членами їх сім’ї доходи, наявне рухоме та нерухоме майно, цінні папери, нематеріальні активи та інше, подавши декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація).

Подається декларація шляхом заповнення суб’єктом декларування визначеної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а в залежності від конкретних обставин, обирається один з 4-х її типів: «кандидата на посаду», «щорічна», «перед звільненням», «після звільнення».

   Якщо громадянин приймає участь у конкурсі на зайняття посади державної служби, вперше він подає декларацію до призначення або обрання на відповідну посаду. В цьому випадку має бути подано декларацію «кандидата на посаду»,  у якій відображається інформація звітний рік, що передує року, в якому подавалася заява на зайняття посади (участь у конкурсі), станом на 31 грудня. Водночас і положення частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу» зобов’язують учасників конкурсу, разом з іншими документами подавати до конкурсної комісії декларацію за минулий рік.

Пізніше, перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу зобов’язаний знову подати декларацію за минулий рік.   

   На думку Національного агентства з питань запобігання корупції, декларація переможця має бути подана не пізніше дати звернення із заявою про призначення на посаду (після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, прийняття рішення за скаргою). Враховуючи відсутність спеціального типу декларацій для переможця конкурсу, склалася практика, коли суб’єкти декларування заповнюють декларацію «кандидата на посаду» та до назви посади, на яку вони призначаються, додають фразу «як переможець конкурсу».

   В подальшому, щороку до 01 квітня року, наступного за звітним, державним службовцем подається «щорічна» декларація. Вона охоплює звітний рік, що передує тому року, в якому вона подається. Інформація в ній відображається станом   на 31 грудня.

   Перед звільненням з посади державної служби (не пізніше дня звільнення), особа, яка припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави повинна подати декларацію за період, не охоплений  раніше поданими деклараціями.                 Під час заповнення декларації обирається тип «перед звільненням», інформація відображається станом на останній день такого періоду (день, що передує дню її подання).

   Однак, якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (до 01 квітня), Національне агентство з питань запобігання корупції радить подавати дві декларації: «щорічну» — за попередній рік; окрему — за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

   Востаннє декларація подається особою, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, до 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Обирається тип декларації «після звільнення», а інформація відображається станом на 31 грудня року, в якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

   Варто додати, що упродовж семи днів після подання декларації будь-якого типу, суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції ГТУЮ у Донецькій області.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх