144. Гендерна-правова експертиза як дієвий механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

   Статтею 24 Конституції України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

   Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:

   наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності;

   у здобутті освіти і професійній підготовці;

   у праці та винагороді за неї;

   спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок;

   встановленням пенсійних пільг;

   створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

   правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

   Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

   З метою запобігання прийняттю та виявлення в нормативно-правових актах, положень які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, законодавцем запроваджено проведення гендарно-правової експертизи. Порядок проведення такої експертизи визначає Кабінет Міністрів України.

   Статтею 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачено, що в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування визначається уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.    Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади.

   Гендерно-правова експертиза проводиться:

   Міністерством юстиції України щодо законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства;

   структурними підрозділами апарату та територіальними органами Міністерства юстиції України щодо нормативно-правових актів міністерств інших органів виконавчої влади, акти яких підлягають державній реєстрації (здійснюється під час такої реєстрації);

   розробником проектів актів та Міністерством юстиції України щодо проектів нормативно-правових актів (під час проведення правової експертизи).

   За ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань може проводитися громадська гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів.

   Результати гендерно-правової експертизи відображаються у відповідних висновках та враховуються суб’єктом видання нормативно-правових актів (висновок гендерно-правової експертизи є обов’язковою складовою переліку документів, що подаються разом з проектом нормативно-правового акта до розгляду керівнику).

   Таким чином, нормативно-правові акти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні розроблятися з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків з метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Донецькій області 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх