23. Правові підстави та процедура скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Процедуру скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади визначає Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року, зареєстрованого Міністерством юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679.

Скасування рішення про державну реєстрацію застосовується до нормативно-правових актів, які пройшли державну реєстрацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області (далі – Головне управління), а також зареєстрованих нормативно-правових актів, визнаних судом незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили, та нечинними.

Для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можна зазначити такі підстави:

- виявлення обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта;

- набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили повністю або в окремій його частині;

- одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у статтях 25, 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- одержання висновку регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Головного управління про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини;

- виявлення порушень або недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог  пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731. А саме, орган, що видав нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність, у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого було прийнято цей нормативно-правовий акт.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснює орган державної реєстрації, який здійснив державну реєстрацію цього акта.

У разі надходження скарги на нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним органом, або в разі виявлення Міністерством юстиції України під час перевірки зареєстрованого територіальним органом нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству, Міністерство юстиції України має право скасувати рішення про державну реєстрацію такого акта за процедурою, встановленою Порядком.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснюється незалежно від часу його державної реєстрації.

Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється органом державної реєстрації у разі надходження пропозицій від органів виконавчої влади, інших юридичних осіб, громадян та з власної ініціативи.

При надходженні пропозицій, орган державної реєстрації їх аналізує, здійснює перегляд нормативно-правового акта, щодо якого надійшла пропозиція, на відповідність чинному законодавству станом на дату перегляду та приймає відповідне рішення залежно від результатів перегляду.

У разі виникнення обставин, зазначених у підпунктах 4.1, 4.4, 4.5 пункту 4 Порядку, Головне управління попередньо письмово інформує орган, що видав нормативно-правовий акт, про такі обставини та необхідність у 5-денний строк внести до нього зміни або визнати його таким, що втратив чинність, і відповідний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 4.2 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрації попередньо письмово інформує орган, що видав нормативно-правовий акт, про необхідність у 5-денний строк внести до нього зміни або скасувати його і відповідний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

Якщо під час перегляду виявлено, що зареєстрований нормативно-правовий акт видано суб’єктом нормотворення з порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенції, рішення про державну реєстрацію такого акта може бути скасовано органом державної реєстрації без попереднього письмового інформування.

При невиконанні органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог Головного управління, відповідно до Порядку, орган державної реєстрації скасовує рішення про державну реєстрацію цього нормативно-правового акта.

Рішення Головного управління може бути оскаржено до Міністерства юстиції України з дотриманням зазначеного десятиденного строку, а також до суду.

Це рішення підлягає обов’язковому опублікуванню в засобах масової інформації.

Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру. Копія відповідного розпорядчого документа направляється до Головного управління протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

Головне управління просить суб’єктів нормотворення віднестись зі всією відповідальністю до своїх нормотворчих повноважень. Кожний нормативно-правовий акт, який підлягає державній реєстрації в органах юстиції, тягне за собою певні правові наслідки та впливає на реалізацію законних прав, свобод та інтересів громадян. Необхідно систематично здійснювати перегляд нормативно-правових актів, що належать до компетенції суб’єкта нормотворення, щодо їх актуальності та з метою приведення їх у відповідність до законодавства.

 

 

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових

актів управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової

роботи та правової освіти

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх