28. Щодо державної реєстрації права власності на новозбудоване нерухоме майно

Майже кожен громадянин у своєму житті стикається з питанням проведення державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна. В даній статті мова піде про порядок проведення державної реєстрації власності на новозбудоване нерухоме майно.

Новозбудований об’єкт нерухомого майна це завершений будівництвом об’єкт нерухомого майна, державна реєстрація права власності на який проводиться вперше.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень тобто це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу, право власності на нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації такого права.

Державна реєстрація права власності на новозбудоване нерухоме майно проводиться відповідно до норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку  про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127.

У зв’язку із законодавчими змінами наразі не передбачено видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно (на відміну від законодавства, що діяло до 1 січня 2016 року). Відтепер державна реєстрація права власності на нерухоме майно завершується формуванням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником. При цьому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в обов’язковому порядку вносяться відомості про підставу для виникнення права власності.

Для проведення державної реєстрації прав безумовно подаються документи, на підставі яких така реєстрація проводиться. Так, за загальним правилом для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подається документ, який відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна та документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків надання відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинки).

Серед іншого, законодавство дає можливість,власнику нерухомого майна,  провести державну реєстрацію права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не проводилася державна реєстрація прав власності. При цьому, зазначені об’єкти нерухомого майна не підлягають проходженню процедури прийняття в експлуатацію.

Отже, є два альтернативні варіанти реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року. 

Перший передбачає подання державному реєстратору прав таких документів, як: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;  документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси. Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

При відсутності у заявника вищезазначених документів застосовується другий варіант та подаються: документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги; виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, — сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.

Тобто, діюче законодавство дає право вибору механізму державної реєстрації в залежності від року побудови об’єкта нерухомого майна та виду документів, наявних у заявника.

         Нагадуємо, що суб’єктами державної реєстрації правна території  Донецької області, є: районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад (міст обласного значення); виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення), які набувають повноважень з питань державної реєстрації у разі прийняття відповідною радою такого рішення; нотаріуси; акредитовані суб’єкти.

З огляду на зазначене, при наявності повного пакету документів, необхідного для проведення державної реєстрації права власності на новозбудоване, громадяни зможуть зареєструватисвоє право власності на такий об’єкт у межах Донецької області, звернувшись до будь-якого суб’єкта державної реєстрації.

 

Відділ взаємодії з суб’єктами

державної реєстрації та підвищення

кваліфікації державних реєстраторів

Управління державної реєстрації 

Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вверх