Вiддiли ЦМПБ i її фiлiї

Центральна мiська публiчна бiблiотека

 

Вiддiл обслуговування

Штат 14 бiблiотекарiв. До складу входять: абонемент, юнацький вiддiл (з читальним залом i абонементом), читальний зал, зал перiодики, вiддiл мистецтв, електронний читальний зал. Середнi щорiчнi показники: читачiв обслуговують бiльше 11 тис., книговидача – 300 тис. прим., вiдвiдуваність- 55 тис.
ЕЧЗ включає колекції:
- до 400 повнотекстових документів;
- повні тексти електронних видань бібліотеки (бібліографічні, краєзнавчі, методичні й практичні посібники);
- електронні документи у вигляді комп’ютерних файлів з мережі Інтернет та ін.

 

Працюють клуби за інтересами читачів: “Вернісаж” (любителі мистецтва), “Україна – улюблений край”, “Єврознавець”, “Феномен” (психологічний клуб), майстерня творчості “Добрі руки”, кіноклуб “Фокус”.

 

Вiддiл центрального книгосховища
Штат – 3 бiблiотекаря. У склад входять: сектор позастацiонарного обслуговування, сектор МБА, сектор обмiнно-резервного фонду. За рiк виконують близько 23 тис. замовлень вiдвiдувачiв бiблiотек централізованої системи. Сектор МБА щорiчно відправляє бiльше 200 замовлень i отримує вiд регiональних центрiв МБА близько 160 видань.

 

Iнформацiйно-бiблiографiчний вiддiл
Штат – 10 бібліотечних фахівців. До складу входять: сектор краєзнавства, iнтернет-центр. Обсяг роботи за рiк – бiльше 26 тис. виконаних консультацiй i довiдок читачам i вiдвiдувачам, в т.ч. і віртуальних, більше 22 тис. внесених джерел в довiдково-бiблiографiчний апарат бiблiотеки, в т.ч. і в електронному виглядi.

 

photoЗавдяки фiнансовiй пiдтримцi Посольства США в Українi (проект LEAP, 2003 р.)  та  програми “Бібліоміст-Україна” (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, 2010 р.) вiдвiдувачi бiблiотеки користуються безкоштовно iнтернетом. Для них органiзовано 8 робочих мiсць читачiв. У партнерстві з громадською організацією “Фонд розвитку громади м.Краматорська” відкрито також центр навчання різних категорій населення користуванню системою Електронного уряду і адміністративними послугами органів місцевого самоврядування на 10 робочих місць користувачів. Безкоштовне програмне забезпечення надав Майкрософт.
Постійно оновлюється і редагується інформація на сайті ЦМПБ www.lib-krm.org/ukr

 

Вiддiл комплектування, обробки та каталогiзацiї лiтератури
Штат – 5 бібліотекарів. У вiддiлi видiленi наступнi сектори: сектор переоблiку i списання лiтератури, сектор каталогiв. Щороку обробляється до 12 тис. прим. лiтератури, здiйснюється 3 перевiрки бiблiотечних фондiв структурних пiдроздiлiв ЦСПБ.

 

Органiзацiйно-методичний вiддiл
Штат – 2 фахівця. В основi пiдвищення квалiфiкацiї бiблiотекарiв Краматорської ЦСПБ – втiлення iдеї безперервної освiти. Досвiд роботи ОМВ включає як традицiйнi, так i нетрадицiйнi форми: мiськi семiнари, семiнари-консультацiї, науково-практичнi конференцiї, творчi лабораторiї, метод-четверги, дистанційні форми – веб-інари, он-лайнові круглі столи; школа професiйного розвитку та iн. Узагальнення досвiду роботи бiблiотек, методичнi розробки з рiзних напрямiв роботи пiдроздiлiв, сигнальнi листки, альманахи за сторiнками професiйних видань – змiст методичних видань, підготовлених методистами (щорічно 8 назв).

 

Бiблiотека-фiлiя № 2
iм. В. Маяковського

Адреса: 84307 м. Краматорськ
вул. Центральна, 1
тел. 41-79-24
Штат – 4 бібліотекаря
Книжковий фонд – 39 тис.
читачiв – 3570
книговидача – 80 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 20 тис.Краєзнавча бiблiотека
Працює клуб “Краєзнавець”, “Невгамовні”, “Краматорський фалерист”
2 інтернет-місця для читачів
Налаштована зона Wi-Fi
E-mail: biblio-mayakov@ukr.net
Бiблiотека-фiлiя № 3
iм. В. Короленка

Адреса: 84323 м. Краматорськ
вул. Н. Курченко, 26тел. 42-08-40
Штат – 4 бібліотекаря
Книжковий фонд – 39 тис.
читачiв – 3100
книговидача – 80 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 18 тис.
Бiблiотека сiмейного читання Працює клуб “Завжди душею молоді”
Гуртки “Мудрогелія”,”Пізнай
ко” 3 інтернет-місця для читачів

Налаштована зона Wi-FiE-mail: bib.korolenko@ukr.net

Бiблiотека-фiлiя № 5
iм. У. Громової

Адреса: 84396 м. Краматорськ Селище Малотаранівка
вул. Українська, 81
Штат – 2 бібліотекаря
Книжковий фонд – 15,2 тис.
читачiв – 1540
книговидача – 37,0 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 8,3 тис.
Бiблiотека сімейного читання селища
Працює сiмейний клуб “Порадниця”
2 інтернет-місця для читачів E-mail: biblfilv5@gmail.com
Бiблiотека-фiлiя № 6
iм. Т. Шевченка

Адреса: 84393 м. Краматорськ
Селище Шабелькiвка
вул. Волгодонська, 26
тел. 44-00-74
Штат -3 бібліотекаря
Книжковий фонд – 46,0 тис.
читачiв – 2300
книговидача – 50,3 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 10,8 тис.
Бiблiотека – центр громадської активності жителів селища Центр вільного доступу до Інтернету   E-mail: biblfil6@gmail.com
Бiблiотека-фiлiя № 7
iм. М. Некрасова

Адреса: 84318 м. КраматорськСелище Біленьке
вул. Софіївська, 151
тел. 6-24-22
Штат – 2 бібліотекаря
Книжковий фонд – 29,6 тис.
читачiв – 2400
книговидача – 57,1 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 12,7 тис.
Бібліотека сімейного читання    Центр вільного доступу до Інтернету    Налаштована зона Wi-Fi        E-mail: bibfil7@i.ua
Бiблiотека-фiлiя № 8
iм. М. Свєтлова

Адреса: 84391 м. Краматорськ Селище Ясногірка вул. Лівобережна, 295
тел. 44-44-79Штат – 3 бібліотекаря
Книжковий фонд – 22878
читачiв – 2200
книговидача – 54,5 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 12 тис.
Бiблiотека-територія читання, творчості та дозвілля
Працює клуб”Дозвілля”, гуртки “Всезнайки”, “Всесвіт”
Интернет – центр на 3 місця для читачівНалаштована зона Wi-Fi        E-mail: bf8@ukr.net
Бiблiотека-фiлiя № 9
iм. М. Коцюбинського

Адреса: 84308 м. КраматорськСелище Іванівкавул. Курортна, 21
тел. 41-56-14Штат – 1 бібліотекар
Книжковий фонд – 12 тис.
читачiв – 1000
книговидача – 25 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 6,5 тис.
Бiблiотека сiмейного читанняЦентр вільного доступу до ІнтернетуНалаштована зона Wi-Fi

E-mail: bibfilv9@gmail.com

Бiблiотека-фiлiя № 11
iм. Л. Українки

Адреса: 84328 м. Краматорськ Селище Новоселівкавул. Молодiжна, 1
тел. 41-82-65Штат – 1 бібліотекар
Книжковий фонд – 19,3 тис.
читачiв – 750
книговидача – 15428
вiдвiдуванiсть за рiк – 6305
Гурток “Барвінок”
1 інтернет – місце для читачів
E-mail: bibfil11@ukr.net
Бiблiотека-фiлiя № 12
iм. П. Мирного

Адреса: 84306 м. Краматорськвул. Днiпровська, 2
тел. 6-23-79
Штат – 3 бібліотекаря
Книжковий фонд – 25769
читачiв – 2450
книговидача – 55,0 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 12 тис.
Бiблiотека нацiонального вiдродження.
Гурток “Рушничок”2 інтернет-місце для читачівНалаштована зона Wi-Fi

E-mail: bibl12@i.ua

Бiблiотека-фiлiя № 13
iм. i. Франка

Адреса: 84308 м. Краматорськ  Селище Городещино
вул. Кемерiвська, 31-а
тел. 41-57-71
Штат – 1 бібліотекар
Книжковий фонд – 16,8 тис.
читачiв – 750
книговидача – 12,8 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 4 тис.
Бiблiотека сiмейного читання
Гуртки “Майбутній першок
ласник”, “Веселка”

1 інтернет-місце для читачів

 

Дитяча центральна бiблiотека
iм. О.Пушкiна

Адреса: 84301 м. Краматорськ
вул. Паркова, 14
тел. 5-21-42
Штат – 11 бібліотекарів
Книжковий фонд – 61,110 тис.
читачiв – 6000
книговидача – 118 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 35 тис.
iнтернет-центр
Бiблiотека – Книжчин дім  для юних читачiв мiста
Сайт бiблiотеки:
http://book-house.org

Налаштована зона Wi-Fi

E-mail: bookhoused@gmail.com

Дмитрівська сільська бібліотека-філія № 16Адрес: 84190 с. Дмитрівкавул. Пушкіна, 28

Штат – 1 бібліотекар

Книжковий фонд — 12,4 тис.
Читачів — 474
Книговидача — 5,8 тис.
Відвідуваність за рік — 5,2 тис.

1 інтертет-місце для читачів

E-mail: dmytriivskasilskabiblioteka@ukr.net

Бiблiотека-фiлiя № 17
iм. А. Чехова

Адреса: 84302 м. Краматорськ
вул. В. Садова, 62
тел. 41-24-76
Штат – 8 бібліотекарів
Книжковий фонд – 80,0 тис.читачiв – 5800
книговидача – 128 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 33 тис.
Інформаційно-просвітницький центр мікрорайону Гурток «Всезнайка», клуб активних персонерів “Невипадкові зустрічі”,

літературне об’єднання поетів – аматорів «Краматорськ поетичний»

Інтернет-центр на 4 місця

Налаштована зона Wi-Fi  E-mail: libchehov@ukr.net

Бiблiотека-фiлiя № 18
iм. С.Єсенiна

Адреса: 84395 м. Краматорськ Селище Красноторка
вул. Бєлгородська, 97Штат – 1 бібліотекар
Книжковий фонд – 16,5 тис.читачiв – 750
книговидача – 14,5 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 4,0 тис.
Бiблiотека сiмейного читанняКружок “Мала академія народознавства”

1 інтернет-місце для читачів 

Налаштована зона Wi-Fi   E-mail: bibl18@i.ua

Бiблiотека-фiлiя № 19
iм. М. Рибалка

Адреса: 84320 м. Краматорськ
вул. Бєляєва, 121-а
тел. 6-42-64Штат – 4 бібліотекаря
Книжковий фонд – 22,9 тис.читачiв – 3000
книговидача – 58,5 тис.
вiдвiдуванiсть за рiк – 17,3 тис.
Бібліотека сімейного читання
Гур
ток “Планета “Читалочка” Центр вільного доступу до Інтернету
E-mail: lovnatali19@gmail.com

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору