Правила користування центральною мiською публiчною бiблiотекою i бiблiотеками – фiлiями

1. Загальнi положення.

 

1.1. Правила користування ЦМПБ і її філіями розроблені відповідно до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про культуру”, “Про авторське право і суміжні права” та Типових правил користування бібліотеками в Україні (наказ Міністерства культури і мистецтв України N 275 від 05.05.99 р.) із змінами та доповненнями від 25.05.01 р. (наказ Міністерства культури і мистецтв України № 319).

 

 

2. Права користувачiв

 

2.1. Кожен громадянин міста Краматорська незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування через абонементи, читальний зал, МБА (міжбібліотечний абонемент), бібліотеки під відкритим небом, дистанційне обслуговування засобами нових технологій, бібліотечні пункти.

 

2.1.1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Краматорську на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

2.2. Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися інформацією про склад фондів через довідково -пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; безкоштовно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотек; отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА) з дотриманням вимог законодавства про авторське право; користуватися іншими сервісними видами послуг, у тому числі на платній основі; брати участь у роботі бібліотечних рад, аматорських об’єднань і гуртків.

 

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 10 днів, періодикою – 15 днів. Одноразове замовлення від користувача в читальних залах обмежується 5 – ма примірниками, а енциклопедії, довідники та література з мистецтва – 3-ма екземплярами.

 

2.4. Користувачі мають право виносити документи за територію бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 

2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент, електронну доставку документів, керуючись ст. 21 , 22-25 Закону України « Про авторське право і суміжні права».

 

2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.5.

 

2.8. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

 

2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

 

 

3. Обов’язки користувачiв.

 

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює , фотокартку ( для читацького квитка), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. Дають згоду на обробку їх персональних даних. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти та підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під опікою яких знаходяться діти.

 

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість у розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримує дублікат читацького квитка.

 

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при отриманні документів може перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекар , який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

 

3.4. Кожен докумен , виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під опікою яких він знаходиться.

 

3.7. Користувач , який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється прав відвідувати її на термін до 3 місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду відповідно до чинного законодавства України.

 

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

 

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

 

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства.

 

4. Обов’язки бiблiотек з обслуговування користувачiв.

 

Бiблiотеки зобов’язанi:

 

- інформувати користувачів про всі види послуг, які їм надає бібліотека, в т.ч. і платних;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- створювати читацькі ради;

- звітувати перед користувачами бібліотеки;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтерес з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору