Iсторична довiдка про бiблiотеку

gorkiyIм’я першої завiдувачки, на жаль, не вiдоме, тiльки прiзвище – Юрченко. У роки окупацiї мiста фашистами вона була розстрiляна на Крейдянiй горi. Примiщення бiблiотеки зруйноване, частково згорiли книжки.

 

Пiсля звiльнення мiста (вересень 1943 року) бiблiотека органiзована в примiщеннi стоквартирного дома по вулицi Шкiльнiй, куди були повернуто книги, врятованi жителями мiста

 

З 1943 року завiдуючою бiблiотеки Марiєю Федорiвною (прiзвище не вiдновлено) i зав. читальним залом Пустовiт Мотроною Маркiвною здiйснювалася щоденна копiтка робота по формуванню бiблiотечного фонду мiської бiблiотеки.

 

Основними джерелами комплектування були: пiдписка через “Союзпечать” i кiоски “Союзпечатi”; держфонди лiтератури м. Москви i Ленiнграда; придбання книг через книгокультторг; мiськвiддiл НКВД; дарунок вiд читачiв; вилучення на ринку Краматорська; бiбколектор м. Сталiно i iн.

 

До кiнця 1947 року бiблiотечний фонд складав 11469 екз., читачiв 1008 чол.

 

photo2

З 1950 року бiблiотеку очолила Пiдгорна (Гризодуб) Вiра Григорiвна. Поступово штат бiблiотеки розширювався за рахунок молодих фахiвцiв: 1951 р. – зав. абонементом Крупець (Гамора) Валентина Григорiвна (з 1953 р. – iнспектор вiддiлу культури мiськвиконкому). 1953 р. – зав. абонементом Макогiн (Дорошенко) Клара Антонiвна. 1954 р. – зав. пересувним фондом Моторiна (Кривонiс) Нiна Василiвна. 1955 р. – бiблiотекарi Семененко (Шморгун) Галина Тихонiвна i Чумак (Васильєва) Валентина Тiтовна.

 

У 1958 р. Центральна мiська бiблiотека Краматорська для дорослих iм. М. Горького переїздить в примiщення по вул. Вел. Садова, 60, де з бiблiотечним фондом 56628 екз. займає площу 552 кв.м. Штат складав 10 чоловiк: зав. бiблiотекою, зав. читальним залом, зав. абонементом, чотири бiблiотекарi, три прибиральницi.

 

З сiчня 1959 року в бiблiотецi органiзований частково вiдкритий доступ до книжкового фонду.

 

З 1968 року зав. бiблiотекою iм. М. Горького Кривонiс Нiна Василiвна.

 

З 1 сiчня 1974 р. всi державнi бiблiотеки об’єднуються в єдину централiзовану бiблiотечну систему на базi ЦБ.

 

У зв’язку з цим в структурi ЦБ вiдбулися змiни. Очолила її директор Кривонiс Н.В. Зав. вiддiлом комплектування Дорошенко Клара Антонiвна, зав. вiддiлом книгосховища Корнiєнко Тетяна Дмитрiвна, зав. методико-бiблiографiчним вiддiлом Пшенична Антонiна Тимофiївна, зав. абонементом Миронова Н.М.,зав. читальним залом Коротких С.О., ст. бiблiотекар читального залу Литвинчук Т.О., ст. бiблiотекар патентно-технiчного вiддiлу Пазушко В.Г. Органiзованi були також групи МБА i ЗА, юнацький вiддiл, вiддiл iноземної лiтератури, бiблiографiчний вiддiл, вiддiл нотно-музичної лiтератури, вiддiл позастацiонарного обслуговування.

 

У 1978 роцi ЦБ переїздить в нове примiщенню по вулицi Парковiй, 4. Бiблiотечний фонд її складає 180000 екз., штат – 30 чол.

 

Iнтерес до читача, його особи, до його занять – девiз роботи колективу ЦБ в новому примiщеннi по вул. Гв. Кантемирiвцiв, 16, куди вона переїхала у 1986 роцi. Загальна площа примiщення 4200 кв. м., бiблiотечний штат – 46 працiвникiв. З отриманням нового примiщення, прагнучи виразити свою подяку мiсту i його жителям, бiблiотекарi розгорнули рiзнопланову роботу з популяризацiї лiтератури.

 

photo3Багато цiкавих зустрiчей проходить на заняттях клубу “Колаж”, в лiтературно-музичнiй вiтальнi бiблiотеки, на заняттях факультативу з iсторiї свiтового мистецтва.

 

Завжди цiкавий погляд на бiблiотеку очима її читачiв. Створена соцiологiчна служба регулярно здiйснює проведення соцiологiчних дослiджень, опитувань, анкетувань серед рiзних груп читачiв: “Молодий читач Краматорська початку 90-х рокiв”, “Стан мережi масових бiблiотек м. Краматорська”, “Склад читачiв бiблiотеки, коло їхнiх запитiв та їх структура”, “Роль дитячої бiблiотеки в соцiальнiй орiєнтацiї її читачiв”, “Бiблiотечне обслуговування сьогоднi: тенденцiї i проблеми”, “Маркетингова стратегiя бiблiотеки – ефективнiсть впровадження”, “Соцiальний портрет читача-користувача масової бiблiотеки” i iн.

 

Автоматизацiя бiблiотечно-бiблiографiчних процесiв – одне з головних завдань ЦМПБ на сьогоднi. Це дозволить значно полiпшити рiвень обслуговування читачiв ЦБ i ЦСПБ в цiлому, розширить межi iнформацiйного простору вiдвiдувачiв бiблiотек. Iнiцiаторами цього напряму дiяльностi ЦСПБ стали директор Помоз Олена Григорiвна i її заступник Мельник Людмила Михайлiвна

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору